Kantar Pazarlama Trendleri 2024

2024 Pazarlama Trendleri raporu, önümüzdeki dönemde başarılı pazarlama stratejilerini belirlemenin ve uygulamanın anahtarlarını sunuyor. Bu doğrultuda, geleceğe yönelik başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak için atılması gereken adımlarını sizler için inceledik.

Başarılı Markalar için 10 Trend

1- Yapay Zeka (AI)

Yapay zeka teknolojisinin pazarlama stratejilerinde temel bir unsur olarak öne çıkacağını görüyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimi, tüketicilerin artan beklentileriyle başa çıkma, strateji geliştirme ve marka değerlerini yükseltebilmek adına bir çok çözümü beraberinde getiriyor. Bu çözümler markaların kreatif süreçlerinde hem tasarım hem içerik geliştirmeden fikir üretmeye kadar yardımcı olacağı gibi etkilerini de analiz ederek ölçeklenebilirlik ve inovasyon sağlayacaktır. 2024 yılında bu fırsatları değerlendiren ve iş süreçlerine bu teknolojiyi entegre eden firmaların gelecekte başarı kazanmaları kaçınılmaz görünüyor.

2- Kültürel Değerler

Kantar’ın yaptığı araştırmalarda ABD’de neredeyse iki kişiden birinin, “kişisel değerlerine uygun” markaları satın almak istediği, globalde ise insanların %80’in, kendileri için önemli olan nedenleri destekleyen şirketlerden alışveriş yapmaya “gayret gösterdiklerini” bulmuştur. Bu da bizlere başarılı pazarlamanın, kültürel bağlamda hareket etmeyi ve marka değerlerini etkili bir şekilde savunmayı gerektirdiğini kanıtlıyor. Kültüre uyum sağlayamayan markaların rekabet avantajını kaybetme riski taşıdığı belirtilirken, markaların kültüre duyarlı olmalarının ve tüketicilerin değerlerine uygun pazarlama iletişimi izlemeleri gerektiğini öne sürüyor.

3- Influencer Pazarlama

Rapora göre, markaların aktivist duruşları ve toplumsal konulardaki pozisyonları önemli hale geliyor. Sosyal medyanın global bir platform olması ve tüketicilerin marka tutumlarına daha duyarlı hale gelmesi, markaların kontrollerinin zayıflamasına neden olabilir. Markalar, aktivist duruşlarına uygun, inandırıcı ve marka kimliğiyle uyumlu bir şekilde iletişim kurmalıdır. Kısa vadeli çekişmeli durumların, uzun vadeli marka bağlılığını etkileyeceğini de göz önünde bulundurulmalıdır.

4- Dikkat ve Duyguların Anlaşılması

Pazarlama profesyonelleri, dikkat ve duygusal bağ kurma konusundaki önemi anlamaya başlıyor. Sadece tüketicinin reklamı görmesi değil mesajı içselleştirmesinin marka için anlamlı olacağını artık biliyor. Bunun için geleneksel görüntüleme ölçümlerinin ötesinde, dikkat ve etkileşimdeki kaliteyi anlamak için yüz tanıma ve göz takibi gibi tekniklerin yapay zeka teknolojisi ile kullanılacağı belirtiliyor.

5- Bütüncül Yaklaşım

Dünya Reklamcılık Federasyonu (WFA) ve Kantar’ın Sürdürülebilir Pazarlama 2030 raporuna göre, sürdürülebilirlik metriklerinin pazarlama panolarındaki varlığı artmaktadır. Sürdürülebilir marka büyümesi inovasyonla yakından ilişkilidir. Markaların inovasyona odaklanarak rekabet avantajı elde etmeleri için tüketicilerin çevresel ve sosyal çözümler beklediği bir dönemde, markaların uzun vadeli değer yaratmalarının, kısa vadeli metriklerle dengelenmesinin gerektiği belirtiliyor. Güven duyulan bir marka olmanın bütüncül iletişim ve halkla ilişkilerden geçtiği gözlenmiştir.

6- Gerçekçi Markaların Sürdürülebilirliği

Kantar’ın BrandZ 2023 verilerine göre, yenilikçi algılanan markalar, olmayan markalara göre 3 kat daha fazla büyüme sağlıyor. Sürdürülebilir marka olmak için tüketici odaklı ve güçlü marka temelinde inşa edilmelidir. Uzun vadeli değer yaratma, sürdürülebilirlik ve tüketicilere değer sağlama konularında güçlü temellere sahip markaların, değişen pazar koşullarına daha iyi adapte olma olasılıkları yüksektir.

İnovasyon Odaklı Markaların 5 Ortak Özelliği:

 • Tüketici odaklı
 • Güçlü marka temeli
 • Kategorilerinin geleceği şekillendirmesi
 • Sürdürülebilirlik konusunda öncülük etmeleri
 • Cesur olmaları ve test yaparak öğrenmeleri

7- Meydan Okuyan Markaların Çıkışı

Kantar Worldpanel 2023 verileri, penetrasyonu %10’un altında olan markaların küresel düzeyde ivme kazandığını göstermektedir. Raporda da değişen CPG (Tüketici Ürünleri Endüstrisi) endüstrisinde küçük ve meydan okuyan markaların büyük markalara karşı avantaj elde etmeye başladığı belirtiliyor. Ayrıca bir başka Kantar Brand Footprint 2023 verisine göreyse, alışveriş yapan her 2 kişiden 1’inin büyük küresel markalar yerine daha küçük şirketlerden satın almayı tercih ettiğini göstermektedir.

Meydan okuyan markalar 2024’te global başarı için hangi alanlara odaklanmalı?

 • Niş Pazar ve benzersiz ürünlere
 • Sosyal mecra ve influencerları benimsemeye
 • Sürdürülebilir yeniliklerde öncü olmayı amaçlamaya

Mikro firmalar başarılı olurken, büyük CPG markaları hangi yeteneklere odaklanmalı?

 • Pazara hızlı adaptasyon ve pazardan çıkma,
 • Tüketici odaklı yaklaşım,
 • İnovasyon ve adaptasyon,
 • Veri odaklı karar alma,
 • Tüketicilerle etkileşim sağlama
 • Anlamlı farklılıklarla hikayeleştirme

8- Fiyatlandırma Stratejileri

Enflasyon ve tüketici davranışındaki değişiklikler karşısında markalar değerlerini belirlemek için doğru soruları sormaları gerekmektedir. Markaların fiyatlandırma stratejilerini, müşteri beklentileri ve marka değeri ile uyumlu hale getirmeleri önemlidir. Başarılı markaların, fiyat ve değeri dengeleme çabalarını artırmaları ve pazarda öne çıkabilmeleri için bu stratejileri benimsemeleri öneriliyor.

Pazarlamacıların fiyatlandırma stratejileri için hangi üç temel soruyu yanıtlamaları gerekir?

 • Görece fiyatınız piyasadaki gerçekle uyumlu mu?
 • Görece fiyatınızın kabul görmesi için yeterli marka değeriniz var mı?
 • Eksta marka değeriniz var mı?

Fiyatlama gücü ve algılanan fiyat ilişkisine göre alacağınız yanıtlar markanın yeni fiyatını belirleyecektir.

9- Online Aramadan Fazlası

2023 itibariyle her dakika yaklaşık 6.3 milyon Google araması gerçekleşiyor. Bu çok büyük bir veri kaynağı sağlıyor. Kantar’ın verileri de gösteriyor ki, online arama motorlarının marka etkisi açısından 2018’de 11. sıradayken artık 5. en güçlü temas noktası olduğunu ortaya koyuyor. Bu da demek oluyor ki online arama motorlarının marka üzerindeki etkisi giderek artarken yapay zeka dijital pazarlamaya yepyeni bir boyut kazandıracak. Peki bu durumda markalar dijital stratejilerini, tüketicilerin arama eğilimleri, anahtar kelimelerle gerçek kullanıcı ihtiyaçlarını & niyetini anlarken kategori trendleriyle uyumlu hale getirmeleri önemlidir. 2024, markalar için dijital varlık ve içeriklerini gözden geçirme, güncelleme ve yenileme zamanıdır.

10- Perakende Medyacılığı

Değişen tüketici davranışları karşısında birden fazla alanda zaman geçiren kullanıcıları yakalamak için, perakende pazarlaması markaların tüketicilerle etkileşim kurması için vazgeçilmez hale geliyor. Perakende medya ağlarının artan popülerliği, reklam bütçelerinin bu alana kaymasına neden oluyor. 2024’te perakende medya için bağımsız ölçüm ve performans kanıtları, markaların reklam deneyimini iyileştirmelerine ve kanalın etkinliğini değerlendirmelerine yardımcı olacak.

Sonuç olarak;

2024 pazarlama trendleri, iş dünyasının hızla değişen dinamiklerine ayak uydurmak isteyen markalar için kılavuz niteliğindedir. Tüm bu konularda bilinçli ve etkili bir yaklaşım benimsemek, rekabet avantajı sağlamak adına kritik önem taşımaktadır. Markaların bu öngörüler doğrultusunda hareket ederek, tüketicilerle daha anlamlı bağlar kurmaları ve değişen pazar koşullarına uyum sağlamaları, başarılı bir pazarlama stratejisinin temelini oluşturacaktır. Pazarlama kurallarını bilen ama değişen çağa ayak uyduran markalar geleceğin başarılı markaları arasında yerlerini alacaklardır.

Raporun ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

No Comments

Post A Comment